Nämä yleiset käyttöehdot koskevat Uutismedia OÜ:n palvelua Arkiruokaa.com. Sivusto toimii osoitteessa https://arkiruokaa.com. Alla olevat ehdot koskevat myös muita palveluntarjoajan sivustoja.

Käyttöehdoissa on kuvattu palvelun käyttäjän ja Uutismedia OÜ:n oikeudet ja velvollisuudet. Palvelun käyttäjä eli esimerkiksi sivustolla vieraileva henkilö sitoutuu näihin ehtoihin palvelua käyttämällä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai päivittää ehtoja antamatta siitä erillistä ilmoitusta.

Palvelun käyttäjä

Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan Viron lakia ja säännöksiä sekä muita palvelussa annettuja ohjeita ja muita toimintatapoja, jotka kuuluvat hyvien käytäntöjen piiriin.

Arkiruokaa.com on tarkoitettu yksityiseen käyttöön. Ilman tekijän, oikeuden haltijan tai palvelutarjoajan kirjallista lupaa käyttäjä ei saa kopioida tai julkaista palvelussa julkaistuja oikeuksin suojattuja tietoja tai erilaisia ominaisuuksia. Käyttäjä ei myöskään saa jakaa, vaihtaa, myydä tai muulla tapaa hyödyntää niitä.

Sisältö voi olla palveluntarjoajan, toisen käyttäjän tai kolmannen osapuolen tuottamaa. Kyseessä voi olla esimerkiksi resepti, kommentti tai sivustolla esiintyvä mainos.

Palvelun tarjoaja ja vastuurajoitukset

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan mahdollisimman häiriötöntä palvelua. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa häiriöistä, sivuston katkoksista tai mahdollisista virheistä, joita sivustolla saattaa ilmetä, ja jotka saattavat aiheuttaa palvelun käyttäjälle mahdollisesti vahinkoa tai muita menetyksiä.

Palveluntarjoaja ei vastaa sisällön oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä. Pyrimme kuitenkin tuottamaan mahdollisimman virheetöntä sisältöä. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään muiden tuottamasta sisällöstä sivustolla.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien sivustoista, joihin palvelun käyttäjä saattaa siirtyä sivustolla olevien tekstilinkkien tai mainosbannereiden kautta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa henkilötietojen keräämisestä, mainonnasta tai suoramarkkinoinnista, tai niiden lainmukaisuudesta tai paikkansapitävyydestä, jota kolmannen osapuolen sivustolla saatetaan toteuttaa. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa mahdollisista vahingoista, joita käyttäjälle saattaa koitua kolmannen osapuolen sivuilla vierailun johdosta.

Palveluntarjoaja saattaa muokata sivuston sisältöä tai lopettaa sen kokonaan ilman erillistä ilmoitusta. Tässä tapauksessa palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjälle aiheutuneista seurauksista.

Riitojen ratkaiseminen

Erimielisyydet, jotka liittyvät palvelun käyttöön pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua, riita ratkaistaan Viron käräjäoikeudessa Viron lain mukaan.

Yhteystiedot:

Uutismedia OÜ

Reg: 14099580

Narva mnt. 7

10117 Tallinna

Viro

info@uutismedia.com

x

Lost Password